Zaans Medisch Centrum:
herontwerp ICC orderregistratie

Sinds het najaar van 2018 ondersteunt ZZA het Zaans Medisch Centrum (ZMC) bij het ontwerpen van een nieuwe order voor de aanvang van een intercollegiaal consult (ICC) of medebehandeling. Een ICC wordt geregistreerd wanneer tijdens een klinische opname een poortspecialist een kortdurend diagnostisch- of screenende patiëntcontact uitvoert op verzoek van een ander specialisme. Er is sprake van medebehandeling wanneer een poortspecialist een patiënt, tijdens een klinische opname voor een ander specialisme, voor een eigen zorgvraag gaat behandelen.

Middels een data-analyse van ZZA is de registratie van ICC en medebehandelingen in kaart gebracht. In het huidige registratieproces wordt al gebruik gemaakt van (ICC) orders aan het relevante specialisme om een ICC en medebehandeling aan te vragen. Echter werd er geconcludeerd dat het werkproces in de huidige order inefficiënt is, waardoor de financiële afhandeling van de order niet altijd tijdig wordt afgerond. Dit heeft geresulteerd in onder-registratie van de ICC- en medebehandelingsverrichtingen.

In samenwerking met de DBC adviseurs en de coördinatie facturatie-afdeling heeft ZZA een projectaanpak opgesteld, wat uiteindelijk in een succesvol herontwerp moet resulteren. De eerste stap is inmiddels gezet met een grote inventarisatieronde door het ziekenhuis. Het gebruik van de order per vakgroep werd geanalyseerd en feedback van de gebruikers werd opgehaald. Met deze informatie heeft ZZA het nieuwe ontwerp voor de order opgesteld en door middel van een intensieve samenwerking met de ICT-afdeling van het ZMC wordt de order op dit moment gebouwd in het ZIS.

In het herontwerp vindt de financiële registratie direct plaats bij het voltooien van een (ICC) order, nadat de medische verslaglegging met bevindingen in de order is ingevoerd. De DBC- en verrichtingenregistratie wordt, waar mogelijk, geautomatiseerd om het werkproces efficiënt en zorgvuldig te laten verlopen. De financiële registratie wordt zo op een eenvoudige manier tijdig afgehandeld door de arts die de patiënt daadwerkelijk gezien en/of behandeld heeft.
Door middel van reviewdagen en een handleiding, geschreven door ZZA, zullen de gebruikers worden voorbereid op het nieuwe werkproces. Het doel is om in januari 2019 live te gaan met het nieuwe ontwerp. In de nazorgfase zullen ZZA en het ZMC de samenwerking voortzetten en de ICC en medebehandeling registratie te monitoren en waar nodig te verbeteren.

"Met deze informatie heeft ZZA het nieuwe ontwerp voor de order opgesteld en door middel van een intensieve samenwerking met de ICT-afdeling van het ZMC wordt de order op dit moment gebouwd in het ZIS."