‘t Kabouterhuis:
nieuwe werkwijze financiering in de jeugdzorg

Met ingang van het jaar 2018 zijn veel jeugdzorgregio’s overgestapt op een andere wijze van financieren van de geleverde zorg. De insteek is om breder te kijken naar wat het gezin aan ondersteuning nodig heeft – op alle leefdomeinen en op langer termijn. In samenhang hiermee hebben de gemeenten de specialistische jeugdhulp niet langer ingekocht als losse producten, maar als onderdeel van een breder perspectiefplan. Ieder gezin krijgt een eigen opgesteld perspectiefplan, waarbij er één zorgaanbieder wordt aangesteld als verantwoordelijke voor het gezin.

Als aanvullende expertise nodig is, moet dit worden ingekocht door de zorgaanbieder. De gemeente betaalt de zorgaanbieder door middel van een vast trajectbedrag per kind. Dit traject wordt ook wel een Segment-profiel-intensiteit-combinatie (SPIC) genoemd. Bij de start van de behandeling wordt de eerste 70% van de SPIC betaald en als de gestelde doelen aan het einde van de SPIC zijn behaald, wordt de resterende 30% gedeclareerd en betaald.

ZZA heeft medisch orthopedagogisch centrum ‘t Kabouterhuis ondersteund en begeleidt in het traject naar deze nieuwe werkwijze. Dit project bestond uit vier pijlers:

– Overloop oude naar nieuwe werkwijze: bepalen afkoopbedrag

– vertaling van de oude producten naar passende projecten

– inrichting van het elektronische cliënten dossier, zodat er gestuurd kan worden op de nieuwe trajecten en deze gedeclareerd kunnen worden.

– gemeente en organisatie voorzien van informatie

Wat hebben we gedaan
In samenwerking met de afdeling Control, heeft ZZA het afkoopbedrag berekend. Het afkoopbedrag is door de gemeente in het leven geroepen om gezinnen die voor de stelselwijziging al in zorg waren niet te belasten met een stelselwijzing. Na toetsing van KPMG is dit bedrag voorgelegd en geaccepteerd door de gemeente.

Het zorgaanbod van ’t Kabouterhuis is vertaald naar de nieuwe SPIC’s, voor een betere ondersteuning van lokale gemeenteteams bij het doorverwijzen naar ‘t Kabouterhuis.

In samenwerking met functioneel applicatiebeheer van het ECD is de inrichting van het elektronisch cliëntendossier Care4 aangepast aan de nieuwe werkwijze.
Hierdoor werd het mogelijk om:

  • – in het ECD goed zichtbaar te krijgen welke SPIC bij welk kind hoort;
  • – de uren per SPIC goed zichtbaar te krijgen voor interne sturing en externe aanlevering;
  • – de SPIC’s te kunnen declareren;
  • – niet langer te declareren voor de kinderen die zijn afgekocht, omdat ze in het jaar 2017 waren gestart met de zorg.
  • Voor zowel de gemeente als ’t Kabouterhuis waren het spannende tijden. Sturen op SPIC’s is anders dan sturen op ‘eenheid maal tarief’. De interne sturing hebben we geborgd door in samenwerking met initi8 en dashboard te ontwikkelen, waarmee we op de belangrijkste parameters kunnen sturen. Voor de gemeente is het van belang dat zij zicht houden op onze werkelijke kosten in relatie tot de SPIC omzet. Om dit laatste te bewerkstelligen voorzien wij de gemeente van informatie.

"In samenwerking met functioneel applicatiebeheer van het ECD is de inrichting van het elektronisch cliëntendossier Care4 aangepast aan de nieuwe werkwijze."