< terug

Failliet, en dan?

Het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland en het MC Slotervaart in Amsterdam zal niemand ontgaan zijn. De afgelopen weken staan de media bol van de nieuwsberichten over patiëntverhuizingen, afdelingen die gesloten worden en de eerste onderzoekbedrijfjes met analyses van waar het mis ging hebben zich ook al gemeld. Maar wat betekent het voor de zorgadministratie als een ziekenhuis failliet gaat? De zorg stopt, en daarmee vervallen een hoop zorgadministratieve taken. Niemand in het ziekenhuis zit nog te wachten op DBC-advies en implementaties van nieuwe regelgeving zijn niet meer nodig. Tegelijkertijd ligt er nog een hoop zorgregistratie op de planken van nog openstaande en recent afgesloten DBC’s die nog gefactureerd kunnen gaan worden. Wat gebeurt er met al die registratie, het onderhanden werk? Bij een faillissement worden alle bedrijfsbezittingen en bedrijfsvoering overgenomen door de curator. Het onderhanden werk valt hierbij onder de bezittingen (voorraad) van het ziekenhuis. De curator zal de complete financiële situatie van het ziekenhuis in kaart brengen en onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het afbetalen van schulden. Ook bepaalt de curator of en hoe bedrijfsbezittingen moeten worden ingezet voor deze afbetalingen. Wat er met het onderhanden werk gebeurt, is dus afhankelijk van het plan van de curator. Die kan ervoor kiezen om het onderhanden werk alsnog uit te factureren, maar ook om het (recht op inkomsten uit) onderhanden werk te verkopen, bijvoorbeeld bij een eventuele overname.

Zo lang het onderzoek van de curator nog loopt en er nog geen bestemming is voor de opbrengsten van het onderhanden werk ligt de facturatie hiervan stil. En dus ligt ook de zorgadministratie stil. Het enige wat je dan nog kunt doen is ervoor zorgen dat alle registratie die je hebt juist en volledig in het systeem staat. De laatste week van ZZA in het MC Slotervaart heeft daarom voornamelijk in het teken gestaan van het wegwerken van foutenlijsten en het opschonen van het systeem. Als consultant even een stapje terug van het applicatiebeheer aan de achterkant naar de registratie aan de voorkant. Maar voldoenend om ook in tijden van onzekerheid nog een steentje bij te kunnen dragen op de zorgadministratie. Wat de toekomst brengt voor het Slotervaart is nog even onzeker. Maar wat de uitkomst ook is, zodra de knop om gaat zal er een hoop onderhanden werk de deur uit kunnen. Afgelopen week heeft onze collega Esther noodgedwongen afscheid genomen van het MC Slotervaart. Zij ging niet met lege handen naar huis, een teken van de goede band die ZZA met het MC Slotervaart heeft gehad. Via deze weg willen wij de collega’s van het MC Slotervaart bedanken voor het vertrouwen en de jarenlange samenwerking. Daarnaast wensen wij iedereen veel sterkte in deze onzekere tijd en veel geluk met wat de toekomst jullie zal brengen.

Door
Esther Dame-van der Kwaak