Iris

Consultant

Iris is een echte teamspeler en captain waar gevraagd. Met vereende kracht vooruit in prestatie en ontwikkeling, zijn haar drijfveren. Daarbij hoort ontegenzeggelijk ook elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden, opbouwen en groeien teneinde doelstellingen te behalen en ambities te realiseren. Iris weet elke situatie te doorgronden waarbij haar humor goed van pas komt.