Livegang HiX 6.3

3 december jl. ging MST live met HiX 6.3.

Vanuit Team ZZA waren Eliane en Jamie bij de livegang aanwezig. Zij waren medeverantwoordelijk voor de inrichting van de financiële modules.

Het bijzondere aan dit project is de regionale samenwerking Medisch Spectrum Twente en Ziekenhuisgroep Twente die verder is geïntensiveerd. Beiden hebben onder andere de Verrichtingenthesaurus in gebruik genomen en zijn er ten behoeve van efficiëntie veel werkprocessen onder de loep genomen om tevens eenheid te creëren.

#hiximplementatie #zza #financielemodules #impressie #verrichtingenthesaurus #samennaarbeterezorg