Projectgroep Sturing & Verantwoording

Implementatie Hix bij Kempenhaeghe:
Ondersteuning projectgroep Sturing & Verantwoording

Epilepsiecentrum Kempenhaeghe biedt zorg in zowel de cure als de care. Zij stappen over naar Hix, zodat zij EPD en ECD in één systeem kunnen omvatten. De informatievoorziening, rapportages en overzichten, die door de medewerkers gebruikt wordt in hun dagelijkse werkzaamheden moet daarom overgezet worden naar een format dat past binnen Hix. Doel is dat medewerkers na livegang Hix kunnen beschikken over alle informatie die zij nu gewend zijn om te raadplegen via het EPD/ECD.

Wat hebben we gedaan
Voorafgaand aan het project is een analyse gemaakt van de informatiebehoefte van het huis. Hierbij is bekeken naar de bestaande rapportages en is uiteengezet met welk doel en welke frequentie deze rapportages aangeroepen worden. Op basis van deze analyse is vervolgens een eerste inschatting gemaakt in hoeverre dit geborgd is in de standaard functionaliteiten van hix. Wat overbleef was een lijst aan informatievragen waarvoor nieuwe rapportages ontwikkeld moesten worden die aansluit op de informatievelden in hix.

Om de informatievraag nog concreter te krijgen, zijn verschillende gesprekken gevoerd met de gebruikers van de rapportages. In deze gesprekken lichtten zij toe waarvoor en op welke manier zij de huidige rapportages gebruiken, welke informatie voor hen noodzakelijk is en op welke manier zij dit graag gepresenteerd zouden zien. Door onze uitgebreide kennis en ervaring met Hix was het mogelijk om deze gebruikersvragen vanuit het oude EPD te vertalen naar de juiste informatievelden in Hix. Waar mogelijk zijn de rapportages gemaakt in de Overzichtsgenerator in Hix. In sommige gevallen is er voor gekozen een rapportage vanuit het datawarehouse op te stellen. Door continu in gesprek te blijven met de gebruiker zorgden we ervoor dat de overzichten compleet en gebruiksvriendelijk konden worden opgeleverd.

Resultaat
Uiteindelijk zijn de kritische informatievragen goed ondergebracht in hix. Hiervoor zijn een aantal nieuwe overzichten gebouwd die gebruikers zelf direct in hix kunnen oproepen. Door gesprekken met de werkvloer zijn er ook nieuwe informatievragen op komen borrelen. Deze zijn geïnventariseerd en worden met input van ZZA verder ontwikkeld.

“Door onze uitgebreide kennis en ervaring met Hix was het mogelijk om deze gebruikersvragen vanuit het oude EPD te vertalen naar de juiste informatievelden in Hix.”